Träskändan kartanon ystävät ry.

Home / Träskändan kartanon ystävät ry.

Träskändan kartano ja Aurora Karamzin ovat kulttuurihistoriallisesti arvokas osa Suomen historiaa ja kartanon päärakennus yksi Espoon merkittävimmistä arvorakennuksista. Päärakennus on päässyt pahoin rapistumaan. Kartano on korjattava pikaisesti rakennuksen arvoa ja Aurora Karamzinin perintöä kunnioittaen. Tärkeintä on, että uusi käyttö antaa mahdollisuuden niin asukkaille kuin matkailijoillekin päästä nauttimaan upean puiston ohella myös kartanon kauniista sisätiloista. Rakennus tulee säilyttää kaupungin omistuksessa ja hallinnassa.

Träskändan kartanon ystävät ry – Träskända herrgårds vänner rf.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Träskändan kartanon kulttuurihistoriallista perintöä ja säilymistä kaupungin omistuksessa ja kunnostamista sellaiseen toimintaan, että kartano säilyy avoimena kuntalaisille ja muulle yleisölle. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on lisätä kartanon ja sen ympäristön sekä Aurora Karamzinin elämäntyön tunnettuutta sekä tukea Träskändan kartanon toimintaedellytyksiä. Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä tilaisuuksia ja tapahtumia, tekemällä kartanoa ja Aurora Karamzinin perintöä tunnetuksi sekä hankkimalla varoja Träskändan kartanon toiminnan tukemiseksi.

Träskändan kartanon ystävät ry. on vireä yhdistys, joka ajaa Träskändan kartanon pelastamista kuntalaiskäyttöön. Yhdistys ja aktiiviset jäsenet keräävät nimiä kansalaisaloitteeseen, verkossa sen voi käydä allekirjoittamassa aloitteen kotisivulla: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/3045

Yhdistys perustettiin 20.11.2016 ja rekisteröitiin yhdistysrekisteriin 20.1.2017.

Yhdistyksen hallitus 2017
Jari Kujala, puheenjohtaja
Aki Saariaho, varapuheenjohtaja
Terhi Mäkinen, sihteeri
Anne Ovaska, jäsen
Ulla Palomäki, jäsen

Yhdistyksen nettisivut: www.traskandankartano.fi
Yhdistyksen sähköposti: info(at)traskandankartano.fi

Haluatko liittyä jäseneksi?
Varsinainen jäsen
yksityinen henkilö tai yhteisö
Jäsenmaksu: 20 euroa

Kannattajajäsen
yksityinen henkilö, yhteisö tai säätiö
Vuosimaksu: 100 euroa

Liity jäseneksi maksamalla jäsenmaksu yhdistyksen tilille FI68 7997 7997 2357 88.
Kirjoita viestikenttään omat tiedot: Nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä tieto: Jäsenmaksu 2017.

Yhdistyksen jäsenenä pääset osallistumaan kokouksiin, suunnittelemaan tapahtumien sisältöä ja järjestämään tapahtumia sekä tuet tärkeää asiaa.